Projeler

...
BAYOSB SÜRDÜREBİLİR EĞİTİM MERKEZİ

Avrupa Birliği “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında hazyrlanan “BAYOSB Sustainable Training Center (BAYOSB Sürdürülebilir Eğitim Merkezi)” isimli proje sözleşmesi Aralyk 2020 tarihinde imzalanmış olup, uygulama aşamasyna geçilmiştir.

...
ENERJİ YOLU PROJESİ

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), İzmir Kalkınma Ajansı “Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” kapsamynda Enerji Yolu isimli bir proje hazyrlamış olup,bu proje İzmir Kalkınma ajansı tarafından desteklenmeye layık görülmüştür

...
YEŞİL OSB YOL HARİTASI PROJESİ

İzmir Kalkınma Ajansı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Yeşil OSB Yol Haritası” projesi desteklenmeye layık görülmüş ve şubat ayında sözleşme imzalanarak uygulama sürecine geçilmiştir.

...
BAYOSMEM PROJESİ

BAYOSB; üye ve katılımcılarının ihtiyaç duyduğu, eksikliği günden güne artan bizlerin ifadesiyle “aranan ana eleman” sorunu üzerine eğitime daha çok önem vermek gerektiğini düşünmüş ve bu kapsamda “mesleki açıdan donanımlı, gerekli bilgi ve beceriye sahip, üreten, kendine güvenen ve takım ruhu taşıyan bireyler yetiştirerek işhayatına kazandırmak” hedefini oluşturmuştur.

Bizi Takip Edin    

BAYOSB | Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 | info@bayosb.org