YEŞİL OSB YOL HARİTASI


YEŞİL OSB YOL HARİTASI

YEŞİL OSB YOL HARİTASI PROJESİ

İzmir Kalkınma Ajansı Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan “Yeşil OSB Yol Haritası” projesi desteklenmeye layık görülmüş ve Şubat ayında sözleşme imzalanarak uygulama sürecine geçilmiştir.

 

Projenin amacı: Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerinin geliştirilmesidir.

 

Proje Bütçesi 322.200,00 TL olup, İZKA Destek Oranı %74,9’dir.

Proje Süresi : 18 Ay