Neden BAYOSB


Neden BAYOSB

BAYOSB'NİN AVANTAJLARI

 • Çarpık sanayileşmenin önlenmesi,
 • Kaynakların rasyonel kullanılması bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanılması,
 • Sanayinin çevreye duyarlı, planlı ve verimli yapılaşmasının OSB organizasyonları ile mümkün olması,
 • Gelişmiş yörelerde sanayinin sadece OSB alanları için devlet teşvik sisteminden faydalanıyor olması,
 • OSB alanının Ankara - İzmir ve Manisa -  Turgutlu karayolu üzerinde olması,
 • Deniz ve havalimanı ulaşımının kolay olması
 • Demiryolu taşımacılığına uygun bir noktada bulunması,
 • Manisa Çevre yoluna  direkt bağlantılı olması sebebi ile Manisa OSB ile de entegre olabilecek nitelikte olması,
 • Doğalgaz ve enerji kaynaklarına yakınlığı nedeni ile ekonomik OSB kuruluşunun gerçekleşecek olması,
 • Ilıman iklimden kaynaklanan, üretim ve nakliye kolaylığı,
 • Batıda yer almanın getirdiği sosyal ve kültürel olanaklar,
 • İzmir Limanı'na 44 km.,
 • Adnan Menderes Hava Alanına 46 km.,
 • Uluslar arası İzmir Fuarının yatırımcılara tanıtım avantajı sağlaması,