Kuruluş Amacımız


Kuruluş Amacımız

İzmir'de otomotiv sektörüne hizmet vermek üzere kurulmuş ve gelişme sürecini tamamlamış küçük sanayi sitelerinde yetersiz alanlarda çalışmakta olan sanayicilerimizi bir çatı altında toplayarak firmaların verimliliğini artırmak, rekabet gücü oluşturarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, istihdamı artırmak, gelişen teknolojinin takibini yapmak, kalifiye iş gücü oluşturmak, ve çevre sorunlarını önlemek amacı ile BAĞYURDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ kurulmuştur.

Organize Sanayi alanımız içinde, halen tahsis almış olan 95 sanayi kuruluşumuza ilave olarak  otomotiv sektöründe hizmet vermek isteyen yerli ve yabancı girişimciler için, brüt 300 dönümlük alan ilave tahsis için ayrılmıştır.

Altyapı proje ve imar planı çalışmaları başlatılmış olup, 2011 yılı içinde alt yapı inşaatına başlanmıştır.