Hakkımızda


Hakkımızda

Egekobider üyeleri ve çevre sanayicilerden oluşan 100 sanayici ile Eylül 2006 tarihinde kurulan SS KOBSAN Arsa ve Konut Yapı Koop.‘nin 17.10.2006 tarihinde İzmir’in Bağyurdu beldesinde tarım dışı olan 1468 dönümlük 971 nolu parseli almasıyla OSB yolculuğu başlamıştır. 

29.05.2007 tarihli Yer Seçim komisyon raporu ve 24.12.2007 tarihli Sanayi Bakanlığı yazısı ile OSB arazisi olarak uygunluk kazanmıştır. 18.12.2007 tarihinde Organize Sanayi Bölgesi işlemlerini hızlandırmak adına Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kurma Derneği (BOYSAD) kurulmuştur. 15.07.2008 tarihinde Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre OSB yeri olarak sınırları kesinleşmiştir. İlk Müteşebbis Heyet Toplantısını 15.09.2008 tarihinde BOYSAD’ın 14 üye ve Bağyurdu Belediyesi 1 temsilcisi ile gerçekleştirmiştir. 25.10.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından imzalanan Kuruluş Protokolü ile 27.10.2008 tarihinde 4562 sayılı yasa çerçevesinde Bakanlık 264 sicil numarasına tescil edilerek tüzel kişilik kazanılmıştır. 28.10.2009 tarihinde SS KOBSAN Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesine devredilerek birleşme sağlanmıştır.

2 Etap şeklinde kurulması planlanan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, Ekim 2011 tarihinde 1. Etap ihalesi yapılmış olup alt yapı inşaatlarına başlanmıştır. Altyapı harcamaları için 60.000.000 TL, fabrika inşaatları için 150.000.000 TL, Makine Ekipman için 500.000.000 TL, üretim potansiyeli 1,5 Milyar $ ve ihracat hacmi olarak 500.000 $ yatırım kriterleri bulunmaktadır. Bölgede otomotiv, makine, yapı malzemeleri ve elektrik öncelikli olmak üzere çeşitli sektörlerde firmalar yatırımda bulunacaktır. Karma bir OSB olan bölgede çeşitli büyüklüklerde 140 adet parsel oluşturulmuştur. Mevcut durumda; 1. Etap altyapısı Kasım 2013 tarihinde fabrika inşaatlarına başlanacak şekilde tamamlanarak 40 adet sanayi tesisinin yatırım yapmasına olanak sağlamıştır.

Bölgede tüm altyapılar kaldırım altından geçmektedir. Kanalizasyon ve yağmursuyu hatları koruge boru, doğalgaz hatları çelik ve PE borulardan imal edilmiş ve İzmirgaz tarafından onaylanmış, içme suyu ve yangın suyu hatları HDPE boru, elektrik altyapısı tamamen fider kablo olarak TSE ve TEDAŞ şartnamelerine uygun olarak AG ve OG şebekesi şeklinde döşenmiştir. Telekom altyapısı ise Türk Telekom ile ortaklaşa Fiberoptik kablolar ile yapılacaktır. 25, 20 ve 15 metrelerden oluşan tüm yollar hasır demirli beton yol olacaktır. Bölge içinde 2000 m3’lük su deposu bulunmakta olup, derin kuyudan su temini yapılmaktadır. Arıtma tesisi alanı olarak 30.000 m2 yer ayrılmış olup, ayrıca TEİAŞ’a 20.000 m2’lik bir alan tahsis edilmiş ve bu alana 154/34,5 kV’lik elektrik indirici merkez 2014 yılı Ekim ayında kurulmuştur. Bu sayede bölgede 100 Megavatlık enerji arzı oluşacaktır. Bölgede 2 parselin içinden geçen BOTAŞ boru hattı Turgutlu ve Kemalpaşa’yı beslemekte olup, 2013 Ekim ayı sonu itibariyle BOTAŞ ve BAYOSB işbirliğiyle dere kenarına alınmış tır.

Bölge, ulaşım açısından da gözde OSB‘lerden biridir. Manisa-Turgutlu Karayolu ve İzmir-Ankara Karayolu bölgeye sınır olup, İzmir’e 40 Km, Manisa’ya 25 Km, İzmir Limanı’na 44 Km, Adnan Menderes Havaalanı’na 46 Km, Lojistik köye 15 Km olup, Ankara-İzmir Hızlı Tren yolu ve İzmir-İstanbul Otobanı 1 Km mesafededir.

Bölgenin en büyük sorunu ise, teşvikteki adaletsiz bölge sistemidir. Bölgenin içinde bulunduğu 3,5 Km ‘lik bir çapta 4 farklı bölgesel yatırım teşvik standardı uygulanmakta olup, bölge 2. Derece teşvikten faydalanmaktadır.